Podrška ranom razvoju dece sa smetnjama u razvoju

Početkom 2022. godine, stručnjaci Udruženja su pokrenuli  projekat pružanja individualne defektološke i psihološke podrške deci sa smetnjama u razvoju predškolskog i školskog uzrasta. Svrha defektološko-psihološke podrške je pružanje detetu adekvatnog individualnog tretmana radi unapređenja i stimulacije sveobuhvatnog razvoja deteta, a naročito u segmentima razvoja u kojima postoji odstupanje od normativno očekivanog.

Sada, na kraju godine, zadovoljstvo nam je da se pohvalimo sa 11 meseci uspešne realizacije aktivnosti, sa 16 korisnika, sa preko 1000 sati individualnih aktivnosti. Naš uspeh je svaki novi korak, nova reč, novo znanje ili veština koje smo stekli ili učvrstili.

Projekat je realizovan uz podršku lokalne samouprave opštine Topola. Očekujemo da i u sledećoj godini budemo podrška razvoju našim starim, ali i nekim novim korisnicima.