Psihosocijalna podrška za roditelje dece sa smetnjama u razvoju

Porodice dece sa smetnjama u razvoju, u većoj meri nego porodice koje imaju dectipičnog razvoja, svakodnevno se suočavaju sa brojnim izazovima.

Uviđajući svu kompleksnost pozicije u kojoj su porodice dece s invaliditetom, jedan deo projekta “U prirodnom okruženju” dizajniran je tako da upravo njima pruži podršku. Tokom projekta održano je 12 radionica na kojima je učestvovalo 15 roditelja, a usluge individualne podrške koristilo je 8 porodica.

Kroz radionice psihosocijalne podrške roditelji dece sa smetnjama u razvoju imaju priliku da razgovaraju sa psihologom na zadate teme, ili o nekom aktuelnom problemu za koji je roditelju potrebna podrška. Savetovanje je osmišljeno za roditelje koji se osećaju loše, kojima je teško da se snađu u određenoj situaciji, imaju oprečna osećanja ili izazovnu situaciju u porodici, ili za one koji žele da uče i rade na razvoju svojih roditeljskih kompetencija.

Proces pružanja podrške usmeren je na osnaživanje roditelja (u praksi je to najčešće majka) deteta s invaliditetom, kako bi došao/la do određenih uvida, otkrio/la svoje potencijale i stekao/la veštine da ih samostalno angažuje u datoj situaciji.  Na radionicama psihosocijalne podrške bavimo se svim izazovima koji mogu nastati kao posledica nerazrešene roditeljske situacije. Podrška ne podrazumeva davanje saveta o dijagnozama i tretmanima za dete, niti  bavljenje medicinskim aspektima smetnji.